Från vision till verklighet:

ANLÄGGNING  

Jag har stora möjligheter att erbjuda även det praktiska arbetet med att anlägga och plantera det jag själv har ritat och planerat. Tack vare samarbete med olika anläggare, snickare, elektriker och smeder, och jag står gärna själv för växtbeställning och plantering.
Det är bra att känna till att etablerade och välrenommerade anläggare får kalendern full redan tidigt på våren. Därför gäller god framförhållning respektive tålamod.

  • Pris beroende på projektets omfattning och karaktär.
  • Offert respektive kalkyl med löpande räkning ges beroende på uppdragets art.

PLANTERING

Det finns ytterligare fördelar med att låta mig ta hand om det sista steget då det gäller växterna, både ekonomiskt och helhetsmässigt:

  • Utplaceringen av växterna efter en grovskiss ger mig möjlighet att mer lyhört anpassa planteringen efter platsen. Jag kan då göra verklighet av visionerna liksom ansvara för ett gott slutresultat.
  • På det här viset minskar behovet av detaljplanering vid ritbordet och därför även projektets kostnader.
  • Självklart får ni frakt och god kvalitet på växterna till ett bättre pris genom mig, jämfört med att handla på en handelsträdgård.

SKÖTSEL

Skötsel av de gjorda projekten ingår också i mina tjänster. Det tas då om hand av mig personligen eller sker under mitt ansvar av något av de trädgårdsföretag som jag samarbetar med.
Upprustande skötsel är också något som vi kan erbjuda. I första hand om det hör ihop med en förfrågan om annan typ av förnyelse.

Pris beroende på projektets omfattning och karaktär.
Offert respektive kalkyl med löpande räkning ges beroende på uppdragets art.

 

För övriga önskemål om skötsel kan jag ge rekommendationer till andra trädgårdsföretag.

Lejdinge Trädgård & Interiör ab månar om människan och hennes rum. Ute som inne.