Från vision till verklighet

ANLÄGGNING OCH PLANTERING
Jag har stora möjligheter att erbjuda även det praktiska arbetet med att anlägga och plantera det jag själv har ritat och planerat. Tack vare samarbete med olika anläggare, snickare, elektriker och smeder, och jag står gärna själv för växtbeställning och plantering.

  • Pris beroende på projektets omfattning och karaktär.
  • Offert respektive kalkyl med löpande räkning ges beroende på uppdragets art.

Det är bra att känna till att etablerade och välrenommerade anläggare får kalendern full redan tidigt på våren. Därför gäller god framförhållning respektive tålamod.

Det finns många fördelar
med att låta mig ta hand om det sista steget då det gäller växterna, både ekonomiskt och helhetsmässigt:

  • Utplaceringen av växterna efter en grovskiss ger mig möjlighet att mer lyhört anpassa planteringen efter platsen, och jag kan ansvara för ett gott slutresultat.
  • På det här viset minskar behovet av detaljplanering vid ritbordet och därför även projektets kostnader.
  • Självklart får ni god kvalitet på växterna och frakt till ett bättre pris genom mig, än privat via en handelsträdgård.

SKÖTSEL
Skötsel av de gjorda projekten ingår också i mina tjänster. Det tas då om hand av mig personligen eller sker under mitt ansvar av något av de trädgårdsföretag som jag samarbetar med.

  • Pris beroende på projektets omfattning och karaktär.
  • Offert respektive kalkyl med löpande räkning ges beroende på uppdragets art.

För övriga önskemål om skötsel kan jag ge rekommendationer till andra trädgårdsföretag.

Jag månar om människan och hennes rum. Ute som inne.

X

Kontakta mig


    Kontakta mig