Planering för alla slags tomter och gårdar

Vackra, funktionella trädgårdar och tomter utökar vår bo- och rörelseyta. Det ger plats för både samvaro och egen avkoppling. Att investera i trivsel ökar samtidigt det ekonomiska värdet på tillhörande bostäder, kontor och offentlig verksamhet.

BOKA IN ETT KOSTNADSFRITT BESÖK FÖR EN OFFERT
PÅ TRÄDGÅRDSPLANERING! Fast pris på konsultation och rådgivning.

 

I mitt planeringsarbete eftersträvar jag alltid det harmoniska och sinnliga, lika mycket som det väl fungerande. Platsens förutsättningar och möjligheter, liksom dess omgivning och arkitektur, ger ramverket.

 

 

Jag erbjuder mina tjänster som trädgårdsarkitekt i Stockholm med omnejd:

1. GESTALNINGSPLAN

Vid ett besök på plats hos dig diskuterar vi önskemål och visioner, liksom projektets ambitionsnivå och budget. Jag tar utifrån detta sedan fram en gestaltningsplan med ett helhetstänk, med en skalenliga tomtritning grund. Designarbetet inkluderar en skriftlig presentation med idéillustrationer liksom bilder på och information om föreslagna växt- och materialval, belysning samt ev utemöbler, lekutrustning etc. Se exempel nedan.

Finplanering av gestaltningsplanen – säkrar upp för det önskade resultatet
Efter att förslagen gestaltningsplan diskuterats gör jag eventuella justeringar och den detaljplanering som efterfrågas för vidare anläggning och plantering, med yttre måttangivelser för mark- och byggprojekt, belysningens placering, och allt kring växterna som krävs för dess beställning, plantering och skötsel.

2. DETALJPLANERING AV VÄXTER för ritningar med grönområden där växternas finplanering saknas eller behöver kompletteras             

Med min blick för kompositioner och goda växtkännedom kan jag planera in sådant som t ex blomning genom hela säsongen, eller anpassa valet av växter efter given ståndort. Genom många år av praktiskt trädgårdsarbete vet jag också en hel del om skötsel, och kan se över växtvalet för ett minskat skötselbehov; och på så sätt även sänka mängden arbetsinsatser respektive årliga kostnader.

3. KONSULTATION & RÅDGIVNING

För en begränsad yta kan ett konsulterande hembesök bli nyckeln till tomtens potential och ett sätt att komma igång praktiskt med förändringar du funderat på. Du får chansen att bolla idéer, få inspiration, diskutera övergripande struktur eller sådant som underlättar skötseln.

Ett konsultationsbesök passar dig som vill göra finplanering, inköp och det praktiska arbetet själv. Jag kan stå för enkla skisser för att tydliggöra det vi pratar om, men i övrigt är det du som håller i dokumenterandet.
Observera att om det praktiska arbetet ska läggas i händerna på anläggare och snickare bör konsultationen kompletteras med en mer noggrann skiss eller gestaltningsplan för ett lyckat resultatet.

Fast pris inkl resor inom Stor-Stockholm: 2 400 kr exkl moms.
Vid eventuell komplettering med t ex ritningsarbete tillkommer ett arvode på 800 kr/tim exkl moms.

Är du intresserad av lyhörd trädgårdsdesign för en tomt i Stor-Stockholm – hör av dig för en kostnadsfri offert! Stora som små projekt.