Planering för alla slags tomter och gårdar

Vackra, funktionella trädgårdar och tomter ger oss större utrymme att leva och verka. De ger plats för både samvaro och egen avkoppling, lek och återhämtning.

Vad fattas för att det ska bli så där mysigt och praktiskt som du önskar dig?
Ta min hjälp att ge nya byggnader möjlighet att landa väl på tomten, se över rabattytor och entréer eller skapa något helt nytt!

BOKA IN ETT KOSTNADSFRITT BESÖK FÖR TRÄDGÅRDSPLANERING!
Fast pris på konsultation och rådgivning.


I mitt planeringsarbete eftersträvar jag alltid det harmoniska och sinnliga,
lika mycket som det väl fungerande.
Platsens förutsättningar och möjligheter, liksom dess omgivning och arkitektur, ger ramverket.

Jag jobbar alltid lyhört och ytsmart, personligt utvalt efter dina behov och önskemål om stil, färger och budget.

Både trivsel och fastighetens ekonomiska värde ökar när det görs investeringar utomhus!

Jag erbjuder mina tjänster som trädgårdsdesigner i Stockholm med omnejd:


1. GESTALNINGSPLAN

Vid ett besök på plats hos dig diskuterar vi önskemål och visioner, liksom projektets ambitionsnivå och budget.
Jag tar utifrån detta sedan fram en gestaltningsplan med ett helhetstänk, med en skalenliga tomtritning som grund. Planeringsarbetet inkluderar en skriftlig presentation med idéillustrationer liksom bilder på och information om föreslagna växt- och materialval, belysning samt ev utemöbler, lekutrustning etc. En slags sk moodboard.
Se exempel på gestaltningsplaner, planteringsanvisningar och idéskisser nedan.

Finplanering av gestaltningsplanen – säkrar upp för det önskade resultatet
Efter att föreslagen gestaltningsplan diskuterats gör jag eventuella justeringar och den detaljplanering som efterfrågas för vidare anläggning och plantering, med yttre måttangivelser för mark- och byggprojekt, belysningens placering, och allt kring växterna som krävs för dess beställning, plantering och skötsel.

2. DETALJPLANERING AV VÄXTER för ritningar med grönområden där växternas finplanering saknas eller behöver kompletteras             

Med min blick för kompositioner och goda växtkännedom kan jag planera in sådant som t ex blomning genom hela säsongen, eller anpassa valet av växter efter given ståndort. Genom många år av praktiskt trädgårdsarbete vet jag också en hel del om skötsel, och kan se över växtvalet för ett minskat skötselbehov; och på så sätt även sänka mängden arbetsinsatser respektive årliga kostnader.

3. KONSULTATION & RÅDGIVNING

För en begränsad yta kan ett konsulterande hembesök bli nyckeln till tomtens potential och ett sätt att komma igång praktiskt med förändringar du funderat på. Du får chansen att bolla idéer, få inspiration, diskutera övergripande struktur eller sådant som underlättar skötseln.

Ett konsultationsbesök passar dig som vill göra finplanering, inköp och det praktiska arbetet själv. Jag kan stå för enkla skisser för att tydliggöra det vi pratar om, men i övrigt är det du som håller i dokumenterandet.
Observera att om det praktiska arbetet ska läggas i händerna på anläggare och snickare bör konsultationen kompletteras med en mer noggrann skiss för ett lyckat resultatet – eller t o m en gestaltningsplan; beroende av projektets karaktär.

Fast pris inkl resor inom Stor-Stockholm: 3000 kr inkl resor och moms.
Vid eventuell komplettering med t ex ritningsarbete tillkommer ett arvode på 1000 kr/tim inkl moms.

Lyhörd och smart trädgårdsplanering för alla slags tomter i Stor-Stockholm.
Hör av dig för en kostnadsfri offert! Stora som små projekt.

Lejdinge Trädgård & Interiör ab månar om människan och hennes rum. Ute som inne.