Planering för alla slags tomter och gårdar

Vackra, funktionella trädgårdar och tomter ger oss större boyta och mer livskvalitet; det blir bättre plats för både samvaro och egen avkoppling, lek och återhämtning. Investeringar utomhus ökar dessutom det ekonomiska värdet för fastigheterna som hör till.
Så, vad fattas för att det ska bli så där mysigt eller praktiskt som du önskar?
Det kan gälla allt från att uppdatera rabatter och sittytor, få ett adderat hus att gifta sig med resten av trädgården eller låta en helt ny tomt ta form?!

BOKA IN ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK FÖR TRÄDGÅRDSDESIGN
inkluderat offert! Fast pris på konsultation och rådgivning.

Catarì Lejdinge

I mitt planeringsarbete eftersträvar jag alltid det harmoniska och sinnliga, lika mycket som det väl fungerande. Platsens förutsättningar och möjligheter, ihop med dess omgivning och arkitektur, ger ramverket.
Jag jobbar alltid lyhört och ytsmart, personligt utvalt efter dina behov och önskemål om stil, färger och budget.
Ett praktiskt genomförande med anläggning, plantering och skötsel av egna projekt ingår också bland mina tjänster; se Anläggning och plantering

VÄLJ MELLAN TRE SLAGS DESIGNTJÄNSTER:
1.Gestaltningsplan En förslagsritning som efter avstämning detaljplaneras
2.Konsultation & rådgivning Ett hembesök för dig som vill göra jobbet själv
3.Detaljplanering av växter på någon annans ritning

1. GESTALTNINGSPLAN/ Förslagsritning
Vid ett besök på plats hos dig diskuterar vi önskemål och visioner, liksom projektets ambitionsnivå och budget.
Efter godkänd offert tar jag utifrån detta sedan fram en gestaltningsplan med ett helhetstänk, med en skalenliga tomtritning som grund. Planeringsarbetet inkluderar en skriftlig presentation med idéillustrationer liksom bilder på och information om föreslagna växt- och materialval, belysning samt ev utemöbler, lekutrustning etc; en sk moodboard. Se exempel på gestaltningsplaner och idéskisser nedan.

Finplanering av gestaltningsplanen – säkrar upp för det önskade resultatet
Efter att vi diskuterat förslagsritningen gör jag eventuella justeringar och den detaljplanering som efterfrågas för vidare anläggning och plantering, med sådant som yttre måttangivelser för mark- och byggprojekt, belysningens placering, och allt kring växterna som krävs för dess beställning, plantering och skötsel. Även här tas en offert fram innan det fortsatta planeringsarbetet påbörjas.

2. KONSULTATION & RÅDGIVNING
För en begränsad yta kan ett konsulterande hembesök bli nyckeln till tomtens potential och ett sätt att komma igång praktiskt med förändringar du funderat på. Du får chansen att bolla idéer och få inspiration alternativt diskutera övergripande struktur eller sådant som underlättar skötseln.

Ett konsultationsbesök passar dig som vill göra finplanering, inköp och det praktiska arbetet själv. Jag kan stå för enkla skisser för att tydliggöra det vi pratar om, men i övrigt är det du som håller i dokumenteringen.
Observera att om det praktiska arbetet ska läggas i händerna på anläggare och snickare bör konsultationen kompletteras med en mer noggrann skiss för ett lyckat resultatet – eller t o m en gestaltningsplan; beroende av projektets karaktär.

Fast pris inkl resor inom Stor-Stockholm: 3000 kr inkl resor och moms.
1-1,5 timmes besök på plats. Vid eventuell komplettering med t ex ritningsarbete tillkommer ett arvode på 1000 kr/tim inkl moms.

3. DETALJPLANERING AV VÄXTER för ritningar med grönområden där växternas finplanering saknas eller behöver kompletteras
Med min blick för kompositioner och goda växtkännedom kan jag planera in sådant som t ex blomning genom hela säsongen, eller anpassa valet av växter efter given ståndort. Genom många år av praktiskt trädgårdsarbete vet jag också en hel del om skötsel, och kan se över växtvalet för ett minskat skötselbehov; och på så sätt även sänka mängden arbetsinsatser respektive årliga kostnader. Offert anpassad projektet ges. 

Jag månar om människan och hennes rum. Ute som inne.

X

Kontakta mig


    Kontakta mig