Innergård i innerstan

Med plats för både vila och lek

Ett samarbete med Lawab som stod för upprustning av denna innergård i korsningen Odengatan och Döbelnsgatan. En stor renovering med byte av bjälklager, dränerings- och tätningsarbeten där jag anlitas som trädgårdsarkitekt i processens början. Önskemål fanns om en grön och trivsam gård för barn och vuxna, och ett behov att både skydda och dölja de underliggande lokalernas lanterniner; takfönster.
I slutet av juli 2015 resulterade det färdiga renoverings- och anläggningsarbetet i stor förnyelse med marksten i stället för asfalt, en terrass med mobila grillar och av mig formgivna snickerier i kombi sittytor och rabattlådor med varierad växtlighet. www.lawab.se
Jag har sedan haft fortsatt skötsel av de gjorda planteringarna, och är nu 2019 inne på mitt fjärde år. Vilket även innebär att jag nu fått byta ut vissa perenner mot mer blåståliga; då lanterninerna bytts ut mot ventilationsaggregat.

Arbetsprocesserna bakom

[dt_vc_list]Fler innergårdar:

[/dt_vc_list]

X

Kontakta mig


    Kontakta mig